Tìm hiểu máy tính, internet, cung cụ trực tuyến
Browsing Category

Bảng tổng hợp

Bảng tổng hợp thông tin, giúp bạn tìm kiếm và sử dụng dễ dàng hơn

1000 biểu tượng cảm xúc FB mới nhất (icon Facebook)

Khi viết status, bình luận hay chat trên Facebook, bạn có thể dùng ảnh, dùng các nhãn dán hay các kí tự đặc biệt nhưng phải nói rằng sử dụng các biểu tượng cảm xúc luôn đẹp và thú vị hơn cả. Nhằm đáp ứng nhu cầu người dùng, Facebook đã bổ sung rất nhiều biểu tượng FB mới cho bạn…