Browsing Tag

Biểu tượng fb

1000 biểu tượng cảm xúc FB mới nhất (icon Facebook)

Khi viết status, bình luận hay chat trên Facebook, bạn có thể dùng ảnh, dùng các nhãn dán hay các kí tự đặc biệt nhưng phải nói rằng sử dụng các biểu tượng cảm xúc luôn đẹp và thú vị hơn cả. Nhằm đáp ứng nhu cầu người dùng, Facebook…