Tạo mã vạch online, đọc mã vạch online

Nhập dữ liệu (Muốn cài đặt nâng cao thì bấm Advanced Options) → Generate Barcode → Click chuột phải vào mã vạch chọn Save Image as (Lưu hình ảnh thành) → Save.

Chọn loại mã cần đọc → Bấm Browse…(Chọn tệp) để tải ảnh lên → Bấm Read để đọc mã vạch → Kết quả hiển thị hàng cuối cùng. Bấm New File để bắt đầu đọc mã vạch mới.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments