Tạo mã vạch online, đọc mã vạch online

Chọn loại mã vạch cần tạo → Gõ dữ liệu tại ô Data (Không dấu) → Bấm GENERATE BARCODE → Bấm DOWNLOAD BARCODE để tải ảnh xuống.

Chọn loại mã cần đọc → Bấm Browse…(Chọn tệp) để tải ảnh lên → Bấm Read để đọc mã vạch → Kết quả hiển thị hàng cuối cùng. Bấm New File để bắt đầu đọc mã vạch mới.

Bình luận

avatar
  Subscribe  
Notify of