Paint online (miniPaint)

Cung cụ thay thế MS Paint trên máy tính

0

Dùng Paint trên máy tính nhiều rồi, giờ chúng ta thử dùng Paint online xem sao, với việc bổ sung nhiều tính năng mới và các hiệu ứng thú vị cho ảnh, đảm bảo bạn sẽ thích mê nó cho mà xem.

Có thắc mắc nào thì bình luận phía dưới nhé!

Bài viết liên quan

Để lại bình luận