Browsing: Thủ thuật máy tính

Đưa biểu tượng This pc ra ngoài desktop Win 10

Biểu tượng This PC hay My computer không xuất hiện ngoài desktop Win 10? Bài viết này giúp bạn lấy nó ra ngoài.