Browsing: Thủ thuật máy tính

Cách resize ảnh, đổi kích thước ảnh bằng Paint

Ảnh quá lớn, muốn resize kích thước ảnh để dễ nhìn hoặc muốn giảm dung lượng ảnh xuống một chút? Bài viết này sẽ giúp bạn làm điều đó với Microsoft Paint.