Browsing: Vẽ Pixel Art

Vẽ Pixel art trong Paint

Một cách thú vị giúp bạn vẽ tranh điểm ảnh Pixel Art ngay trong Paint. Phía dưới là một video hướng dẫn cách vẽ để bạn tham khảo