Browsing: Phím tắt

Dùng phím tắt để tắt máy tính bằng bàn phím

2 phím tắt giúp bạn tắt máy tính chỉ bằng bàn phím. Giúp bạn tiết kiệm thời gian cũng như nhìn chuyên nghiệp hơn hẳn.