Browsing: Unikey

chuyển mã phông chữ

Tuy ít gặp nhưng chắc hẳn bạn đã gặp tình huống mở văn bản lên nhưng không thể nào đọc được nội dung bên trong vì bị lỗi font chữ, bài viết này sẽ giúp bạn khắc phục bằng 2 cách.