Browsing: Blogspot cơ bản

bố cục trong Blogspot

Trong phần 5 này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm tiện ích trong Blogspot. Ngoài ra đây cũng là nơi giúp bạn thêm các thành phần quan trọng khác trong blog như Favicon, Logo, Tiêu đề…

Cách tạo blog/website miễn phí bằng Blogspot (#1)

Muốn tự mình làm 1 blog/website cá nhân mà không có nhiều chi phí? Bạn có thể dùng Blogspot – Dịch vụ tạo website cá nhân phổ biến của Google. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký sử dụng và cách đăng bài viết lên Google.