Browsing: Cách dùng Paint

Cách resize ảnh, đổi kích thước ảnh bằng Paint

Ảnh quá lớn, muốn resize kích thước ảnh để dễ nhìn hoặc muốn giảm dung lượng ảnh xuống một chút? Bài viết này sẽ giúp bạn làm điều đó với Microsoft Paint.

Tạo khung ảnh bằng Paint

Một thủ thuật đơn giản và thú vị giúp bạn tạo thêm khung hay đường viền cho bức ảnh yêu thích, ta chỉ cần sử dụng Paint để thực hiện thôi.

Vẽ Pixel art trong Paint

Một cách thú vị giúp bạn vẽ tranh điểm ảnh Pixel Art ngay trong Paint. Phía dưới là một video hướng dẫn cách vẽ để bạn tham khảo