Browsing: Chỉnh sửa ảnh

Hướng dẫn sử dụng phần mềm để chỉnh sửa ảnh trên máy tính. Các phần mềm có thể chỉ đơn giản như Microsoft Paint, trung trung như Paint.NET, hoặc nâng cao hơn với Photoshop.

Cách xoay ảnh trong Word

Ta có 3 cách xoay ảnh trong Word. Một là xoay tự do, 2 là xoay theo kiểu có sẵn như xoay 90 độ, 180 độ hay lật ngược ảnh và cuối cùng là xoay theo một góc nào đó bạn cho.

Cách resize ảnh, đổi kích thước ảnh bằng Paint

Ảnh quá lớn, muốn resize kích thước ảnh để dễ nhìn hoặc muốn giảm dung lượng ảnh xuống một chút? Bài viết này sẽ giúp bạn làm điều đó với Microsoft Paint.