Browsing: Chỉnh sửa ảnh

Hướng dẫn sử dụng phần mềm để chỉnh sửa ảnh trên máy tính. Các phần mềm có thể chỉ đơn giản như Microsoft Paint, trung trung như Paint.NET, hoặc nâng cao hơn với Photoshop.

Chuyển JPG sang PNG, GIF trực tuyến

Hướng dẫn chuyển ảnh JPG sang ảnh PNG hoặc GIF ngay trên trình duyệt. Bạn có thể dùng cung cụ này để tạo ảnh GIF hoặc chuyển đuôi ảnh hàng loạt.